Veiligheid

Vóór de start van de bouw, tijdens én erna.

Niets zo belangrijk als een bouwwerf die veilig is. Hier komt naast het technische aspect het menselijke op de voorgrond.

Als objectieve derde partij op je werf adviseren we je over welke preventiemaatregelen genomen moeten worden om de bouwwerkzaamheden op een veilige manier te laten verlopen.

Veiligheidscoördinatie

Hierin maken we een onderscheid tussen ontwerp (vóór de start van de bouwwerkzaamheden) en de effectieve verwezenlijking (tijdens de bouw).

ontwerp

Onze coördinator-ontwerp zorgt ervoor dat de algemene preventieprincipes van in de ontwerpfase van het bouwproject toegepast worden. Vóór de start van de bouw dus.

Hij voert een risicoanalyse uit en stelt op basis hiervan een veiligheids- en gezondheidsplan met preventiemaatregelen op. Tegelijk houdt het plan rekening met de risico’s die mogelijk ontstaan door de opeenvolging van de activiteiten en eventuele nazorg (denk bijv. aan toegankelijkheid van technieken op een dak).

verwezenlijking

Zijn de bouwwerkzaamheden effectief bezig, dan zorgt onze coördinator-verwezenlijking ervoor dat het veiligheids- en gezondheidsplan gerespecteerd wordt door alle aannemers en onderaannemers.

Vestad is continu paraat om de aannemer de beste oplossingen voor mogelijke problemen aan te reiken. Hierbij houden we optimaal rekening met de aard van het project en de omgeving. Dat gebeurt telkens in nauwgezet overleg met alle verschillende betrokken partijen en met respect voor eenieders visie.

Extra adviezen rond veiligheid

Bouwen is verder kijken dan je neus lang is. Naast de zuivere verslaggeving geven we je extra advies mee over veiligheidsaspecten die belangrijk zijn voor de toekomst van het gebouw. Vestad denkt met je mee.

Vraag je offerte