Veiligheid

Vóór de start van de bouw, tijdens én erna.

Niets zo belangrijk als een bouwwerf die veilig is. Hier komt naast het technische aspect het menselijke op de voorgrond.

Als objectieve derde partij op je werf adviseren we je over welke preventiemaatregelen genomen moeten worden om de bouwwerkzaamheden op een veilige manier te laten verlopen.

Veiligheidscoördinatie

Hierin maken we een onderscheid tussen ontwerp (vóór de start van de bouwwerkzaamheden) en de effectieve verwezenlijking (tijdens de bouw).

ontwerp

Onze coördinator-ontwerp zorgt ervoor dat de algemene preventieprincipes van in de ontwerpfase van het bouwproject toegepast worden. Vóór de start van de bouw dus.

Hij voert een risicoanalyse uit en stelt op basis hiervan een veiligheids- en gezondheidsplan met preventiemaatregelen op. Tegelijk houdt het plan rekening met de risico’s die mogelijk ontstaan door de opeenvolging van de activiteiten en eventuele nazorg (denk bijv. aan toegankelijkheid van technieken op een dak).

verwezenlijking

Zijn de bouwwerkzaamheden effectief bezig, dan zorgt onze coördinator-verwezenlijking ervoor dat het veiligheids- en gezondheidsplan gerespecteerd wordt door alle aannemers en onderaannemers.

Vestad is continu paraat om de aannemer de beste oplossingen voor mogelijke problemen aan te reiken. Hierbij houden we optimaal rekening met de aard van het project en de omgeving. Dat gebeurt telkens in nauwgezet overleg met alle verschillende betrokken partijen en met respect voor eenieders visie.

Extra adviezen rond veiligheid

Bouwen is verder kijken dan je neus lang is. Naast de zuivere verslaggeving geven we je extra advies mee over veiligheidsaspecten die belangrijk zijn voor de toekomst van het gebouw. Vestad denkt met je mee.

Vraag je offerte

Met welke meerwaarde voor de architect?

Vroeg in het ontwerpproces

Om het bouwproject kostenefficiënt en doeltreffend aan te pakken, zien we vele voordelen om als ingenieursgroep zo vroeg mogelijk betrokken te worden in het bouwproces, liefst al in de ontwerpfase.

Want precies in deze fase moeten we rekening houden met meerdere aspecten: esthetiek, bouwkosten, flexibiliteit, integratie van technieken, duurzaamheid, logica van de constructie,… Door die van in het begin tegenover elkaar af te wegen, komen we met het ganse bouwteam tot een geoptimaliseerd ontwerp.

BIM

Op vraag werkt Vestad met Revit-software jouw project uit in een 3D-model. Dit maakt het mogelijk om nauwer samen te werken met de architect en andere adviseurs. Zo komen we tot één geïntegreerd model dat alle informatie van het project bundelt (BIM).

Zo wordt het project als het ware eerst virtueel gebouwd, met als voordeel dat alle conflictsituaties vooraf inzichtelijk gemaakt en opgelost kunnen worden.

Leergierig

Onze ingenieurs en bouwkundigen zijn leergierig. Ze houden hun kennis van de materie up-to-date door zich regelmatig bij te scholen en hun expertise met elkaar te delen.

Ze hebben een neus voor tools en technische programma’s om het partnership met de architect efficiënt te laten verlopen voor beide partijen.