Metingen, keuringen & audits

Voor welke metingen, keuringen & audits kan je bij ons terecht?

Energiedeskundige type A (EPC A)

voor verkoop of verhuur van residentieel en klein niet-residentieel (<500m²)

Residentieel: woningen, appartementen en gemeenschappelijke delen van appartements gebouwen
Niet residentieel: kantoren, handelszaken, scholen, ... (alles uitgezonderd residentieel en industrie)

Ga je verhuren of verkopen? Dan heb je een Energieprestatiecertificaat (EPC) nodig. Niet altijd volgt een EPC uit een EPB-aangifte, dan wordt een energiedeskundige aangesteld om het EPC op te maken. Vestad zorgt voor je EPC, conform het in 2019 vernieuwde EPC.

EPC-Labelpremie

Ga je de woning renoveren? Wil je van een slecht EPC label naar goed label te gaan? Dan kan jij misschien genieten van de labelpremie… Wij kunnen je helpen om VOOR de start van de werken een start-EPC te laten opmaken en na de werken een eind-EPC. Daarbij doen we voor de aanvang van de werken simulaties om je te begeleiden welk eind-EPC haalbaar is.

EPC gemeenschappelijke delen

Ook voor de gemeenschappelijke delen van een meergezinswoning is het verplicht om een EPC te laten opmaken. Ook dit is een kolfje naar de hand van Vestad.

voor meer info: https://www.vlaanderen.be/epc-voor-een-residentiele-eenheid

Energiedeskundige type D (EPC D)

EPC voor grote niet-residentiële gebouwen (>=500m²)
Renovatieverplichting bij verkoop/verhuur

Het EPC NR is sinds 1 mei 2023 verplicht bij verhuur en bij alle vormen van notariële overdracht in volle eigendom. Het moet de kandidaat-koper of -huurder inlichten over de energieprestatie van de eenheid die hij wil kopen of huren.

Het EPC NR is een hulpmiddel om de eigenaars naar een langetermijndoelstellingen (koolstofneutraal) te begeleiden.

Binnen de 5 jaar na verkoop (en andere overdrachten), opstalrecht en erfpacht, moet voldaan zijn aan de renovatieverplichting (minimaal energielabel dat moet bewezen worden met een EPC NR).

EPC Plicht

Naast de verkoop dienen niet-residentiële gebouwen > 500m² ook te voldoen aan de EPC plicht. Voor openbare gebouwen geldt dit sinds 1 januari 2024. M.a.w. deze gebouwen dienen sinds dan in het bezit te zijn van een EPC NR.

  • 2025: vanaf 1 januari 2025 moet elke grote niet-residentiële gebouweenheid met een bruikbare vloeroppervlakte  groter dan of gelijk aan 1000 m² over een EPC NR beschikken, ongeacht verkoop (en andere overdrachten) of verhuur.
  • 2026: vanaf 1 januari 2026 moet elke grote niet-residentiële gebouweenheid met een bruikbare vloeroppervlakte  kleiner dan 1000 m² over een EPC NR beschikken, ongeacht verkoop (en andere overdrachten) of verhuur.
  • 2028: vanaf 1 januari 2028 moeten alle grote gebouweenheden van publieke gebouwen en overheidsgebouwen  (behalve voor gemeenschapsonderwijs en gesubsidieerd onderwijs) over een geldig EPC NR beschikken, waaruit blijkt dat minimaal een label E behaald wordt.
  • 2030: vanaf 1 januari 2030 moet elke grote niet-residentiële eenheid over een geldig EPC NR beschikken, waaruit blijkt dat minimaal een label E behaald wordt.

voor meer info: https://www.vlaanderen.be/energieprestatiecertificaat-voor-een-niet-residentiele-eenheid-epc-nr

Rioleringskeuring

Rioleringskeuringen zijn verplicht in volgende gevallen:

  • Bij nieuwbouw of herbouw.
  • Als je een nieuwe, bijkomende aansluiting aanvraagt.
  • Als je een individuele sanering (IBA) plaatst.
  • Nadat een inbreuk is vastgesteld.
  • Bij een afkoppelingsproject voor de aanleg van gescheiden riolering op het openbaar domein, tenzij er een keuring is uitgevoerd voor nieuwbouw of herbouw die maximaal vijf jaar oud is.
  • Nadat herstelmaatregelen genomen zijn naar aanleiding van een voorafgaande niet-conforme keuring van de privéwaterafvoer.

Ook voor rioleringskeuringen staat Vestad voor je paraat!

voor meer info: https://www.vlaanderen.be/verplichte-keuring-van-priveriolering-voor-afvoer-van-afval-of-regenwater

Luchtdichtheidsmeting

De luchtdichtheid van een gebouw heeft een grote invloed op het E-peil. Net vóór een nieuw pand in gebruik wordt genomen, controleert en meet Vestad de luchtdichtheid ervan. Op die manier kunnen we eventuele luchtlekken of vochtproblemen tijdig detecteren. In ons extra advies formuleren we voorstellen om hoofd te bieden aan vastgestelde moeilijkheden.

voor meer info: https://www.vlaanderen.be/epb-pedia/gebouw/luchtdichtheid

Asbestattest

Een asbestattest is verplicht bij een overdracht naar een nieuwe eigenaar van een toegankelijke constructie die gebouwd is voor 2001.

Vanaf 2032 zal voor elke toegankelijke constructie die gebouwd is vóór 2001 en waarvan u eigenaar bent, een asbestattest verplicht zijn, ook als je geen plannen voor een overdracht hebt.

Verhuur op zich is momenteel geen aanleiding om een asbestattest te laten opmaken. Maar àls er een asbestattest beschikbaar is, dan ben je verplicht om een kopie te bezorgen aan de huurder(s).

voor meer info: https://www.vlaanderen.be/asbestattest

Vraag je offerte