Energie

Het binnenklimaat van je gebouw onder de loep.

Vestad trekt voluit de kar van duurzaam (ver)bouwen. Bouwprojecten waarvoor een stedenbouwkundige vergunning wordt aangevraagd, moeten voldoen aan de Energieprestatieregelgeving (EPB) en de regelgeving rond ventilatie.

Als erkend verslaggever brengt Vestad als het ware het binnenklimaat of de huid van je gebouw in beeld.

Maar we gaan nog een stapje verder. Wil je afstappen van gas of mazout? Vestad begeleid je in de mogelijkheden.

Voor welke energie-expertises kan je bij ons terecht?

EPB-verslaggeving

Zowel voor nieuwbouw als voor renovaties berekenen we de energieprestaties van de woning of het gebouw. Het hele proces nemen we onder de loep: van ontwerp en voorstudie tot EPB-verslag en aangifte. Om ervoor te zorgen dat het bouwproject voldoet aan de actuele energieregelgeving en de eisen die eraan gekoppeld zijn. Onze ingenieurs houden de vinger aan de pols van de veranderende wetgeving.

Net als bij onze andere diensten (stabiliteit en veiligheid) zijn we ook hier 100% overtuigd van de meerwaarde om als studiebureau zo vroeg mogelijk in het bouwproces betrokken te worden. Want het ontwerp en de vorm bepalen mee de EPB-resultaten van het pand. De energiewaarden en -mogelijkheden zo vroeg mogelijk mee in rekening brengen, is een win-win voor alle bouwpartners.

Energie-advies

Met de energietransitie worden we ons meer en meer bewust van het feit dat we af moeten van fossiele brandstoffen. Maar is dit haalbaar in uw specifieke situatie?

Vestad bekijkt met verbouwers welke mogelijkheden er zijn om over te stappen naar milieuvriendelijke opwekkers. Welk vermogen is hiervoor nodig? Zijn de afgifte-elementen nog wel compatibel? Wat als je toch bepaalde delen van de woning wil isoleren?

Vestad zet je op weg… Samen bespreken we de mogelijkheden.

Ventilatieverslaggeving - Inregelen ventilatie

Naast de EPB-verslaggeving is voor wooneenheden ook een verslag over de ventilatie in het pand verplicht. Als erkend ventilatieverslaggever tekent Vestad het ventilatievoorontwerp uit, vóór de start van de bouw. Dit is een plan van de woning met daarin het gekozen ventilatiesysteem en de ruimtelijke impact ervan (bijv. voldoende ruimte voor ventilatiekanalen, … ).

Na de bouwwerken maakt Vestad het ventilatieprestatieverslag op: we meten de debieten en doorstroomopeningen in de verschillende ruimten van de wooneenheid. De prestaties uit dit ventilatieprestatieverslag nemen we mee op in de EPB-aangifte.

Is jouw ventilatiesysteem nog niet ingeregeld? Ook daar kan Vestad voor zorgen!

Haalbaarheidsstudie alternatieve energiesystemen

Voor gebouwen met een brutovloeroppervlakte van minimaal 1 000 m² onderzoekt ons ingenieursteam in welke mate alternatieve energiesystemen rendabel zijn. Met een kritische blik analyseren we de (milieu)technische en economische haalbaarheid van duurzame energiesystemen. Met als resultaat een onderbouwd advies.

Warmteverliesberekening

Vestad is ook een betrouwbare partner voor architecten, bouwheren, installateurs, ... voor de opmaak van een warmteverliesberekening. Hierbij berekenen we a.d.h.v. de isolatiegraad van uw woning hoeveel vermogen de warmtebron nodig heeft voor een comfortabel binnenklimaat. Daaropvolgend wordt bekeken welk afgiftevermogen vereist is om de gewenste ruimtetemperaturen te bekomen.

Dit gebeurt volgens de norm NBN EN 12831-1.

Als onafhankelijke partij kunnen we installateurs ondersteunen in hun activiteiten.

Tenslotte kunnen we een warmteverliesberekening opmaken als staving voor de EPB-eindaangifte. Bij lage temperatuurverwarming zorgt dit voor een daling van het E-peil en voor het behalen van de EPB-eisen.

Koellastberekening

Omgekeerd aan de warmteverliesberekening kunnen wij ook koellastberekeningen uitvoeren. Er wordt berekend hoeveel koelvermogen er nodig is om de verschillende ruimtetemperaturen comfortabel te houden gedurende de warme maanden.

Een koellastberekening gebeurt volgens de norm NEN 5067.

Extra adviezen rond energie

Bouwen of verbouwen is verder kijken dan je neus lang is. Naast de zuivere verslaggeving geven we je extra advies mee over energie-aspecten die belangrijk zijn voor de toekomst van het gebouw. Vestad denkt met je mee.

Vraag je offerte